تبلیغات
مادر بی حرم
ستاره

میگفت ستاره خفت برمیگردد

وقتی که سحر شکفت بر میگردد

سرتاسر این دنیارا باید گشت

دنبال کسی که گفت برمیگردد

امامت یوسف زهرا مبارک

 
طبقه بندی: امام زمان(عج)،