تبلیغات
مادر بی حرم
لعنت بر عمر

درها همه گر به  روی من  بسته شود

گر چهره ز اشک  دیده ام شسته شود

از  بهر  نجات  از  همه  درد  و  الم

لعنم  به  عمر  زیاد  و  پیوسته  شود
طبقه بندی: بوی محرم، حضرت زهرا(س)، امام زمان(عج)،