تبلیغات
مادر بی حرم
مبشر صبح

سلام این شعر را مبشر صبح عزیز برای ما فرستاده اند خیلی خیلی ممنونم

میان خاک سر از آسمان درآوردیم!

چقدر قمری بی آشیان درآوردیم!

وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم!

چقدر خاطره نیمه جان درآوردیم!

به حیرتیم کای خاک پیر با برکت!

چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم!

چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم!

زخاک تیره ولی استخوان درآوردیم!!!     
طبقه بندی: شهدا، متفرقه،