تبلیغات
مادر بی حرم
به این میگن تبلیغ خدا پرستی ! /عکس (باحال)
ترجمه متن این پوستر به شرح زیر است :
- هی داداش به نظر تو زندگی بعد از تولد وجود داره؟
- آیا تو به وجود مامان اعتقاد داری؟
- نه من به این چیزا اعتقادی ندارم؛ من یک ملحدم؛ مگه تا حالا مامانو دیدی؟