مادر بی حرم در کنار بقیع گفتم : بر سامری های بی خدا لعنت بعد تو روز خوش نمی بینم ، بر تمام دوشنبه ها لعنت http://yazahra14.mihanblog.com 2020-06-06T21:42:47+01:00 text/html 2013-06-13T12:20:34+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم اس ام اس نیمه شعبان http://yazahra14.mihanblog.com/post/269 <div class="postbody"><p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد حجت خدا ، دوازدهمین ساغر الهی بر منتظران جمالش مبارک باد . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سلام ای انتظــار انتظـــارم &nbsp;/ سلام ای رهبر و ای یادگارم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سلامم بر تو ای فرزند زهرا / &nbsp;سلامم بر تو ای نـــاجی دنیا . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت حضرت حق مهدی صاحب الزمان بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">دل شود امشب شکوفا در زمین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">می زند لبخند شادی بر زمین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آسمان ِ دل تبسم می کند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">روی ماهت را تجسم می کند . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت حضرت مهدی (عج) مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امشب ز کَرَم حق گُهرى داد به نرجس / &nbsp;وز برج ولایت قمرى داد به نرجس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خوش باش که حق بال و پرى داد به نرجس / &nbsp;برخیز که زیبا پسرى داد به نرجس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد صاحب الزمان بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نیمه شعبان سرود زندگی است / نیمه شعبان فرار از بردگی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نیمه شعبان سلامی از خــــدا / بر همه افراد شهر بنــدگی است . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت حضرت مهدی (عج) بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای دل شیدای ما، گرم تمنّای تو</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گر چه نهانی ز چشم، دل نبود ناامید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">می رسد آخر به هم چشم من و پای تو</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نیمه ی شعبان بود روز امید بشر</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شادی امروز ما نهضت فردای تو</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گرفته مُلک حق/ ز مقدمش رونق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">به گوش جان آید/ندای جاء الحق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="COLOR: #000000">ولادت</span> </a>آخرین ذخیره ی الهی، بهار دلها، یوسف زهرا، تبریک و تهنیت</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امشب بوی خدا نمودم حس / نرجس دارد به دامنش نرگس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سعید و مسعود است ،حجت معبود است/گل چمن آرا ، <a href="http://www.radsms.com/"><span style="COLOR: #000000">مهدی موعود</span></a> است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عید شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گویند کسان که روز عید آمده است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">این نکته بطبع من بعید آمده است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">روزیست به ماعید که گویند همه</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">زان یار سفرکرده نوید آمده است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="COLOR: #000000">ولادت امام زمان(عج) مبارک</span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای مخزن سر کردگار ادرکنی</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای هم تو نهان هم آشکار ادرکنی</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بگزیده برای خویش هرکس یاری</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای در دو جهان مرا تو یار ادرکنی . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.radsms.com/"><span style="COLOR: #000000">میلاد امام زمان</span></a> بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آمد گه شادمانی ای مردم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آن وعده ی آسمانی ای مردم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای زنده دلان ظهور نزدیک است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">هنگام <a href="http://www.radsms.com/"><span style="COLOR: #000000">ظهور نور نزدیک است</span></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آن ماه به چاه رفته باز آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">قائم به اقامه ی نماز آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">غزل طایر قدسی از لسان الغیب / دارم امید که نور بصرم باز آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آنکه غایب شده است از نظرم باز آید / گرمیِ دل خنکای جگرم باز آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت امام زمان بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">به انتظار تو <a href="http://radsms.com/">نشستن</a>، اشتباه ماست ، به انتظار تو باید ایستاد . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(میلاد مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امشب ز کرَم حق گُهرى داد به <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">نرجس </span></a>/ وز برج ولایت قمرى داد به نرجس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خوش باش که حق بال و پرى داد به نرجس / برخیز که زیبا پسرى داد به نرجس . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بر <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">منتظرین </span></a>مژده بده منتظر آمد / از مهد بقا مهدى ثانى عشر آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای منتظران گنج نهان می آید / آرامش جان عاشقان می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بر بام سحر طلایه داران ظهور / گفتند که صاحب الزمان می آید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ما <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">غایبیم</span></a>، او منتظر آمدن ماست . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(میلاد مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">هر روزی که می گذرد، یک روز به ظهور امام زمان نزدیک تر می شویم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اما به خود امام زمان چطور . . . ؟</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">یا <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">مهدی </span></a>، ای نقطه شروع شفق، ای مجری حق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد تو قصیده بی انتهاییست که تنها خدا بیت آخرش را می داند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بیا و حسن ختام زمان باش . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خدایا با نور امام مهدی، همه‌ی تاریکی‌ها را روشن کن</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(میلاد نور مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خداوندا رسان از ما <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">سلامش </span></a>/ به گوش ما رسان یارب کلامش</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بسوز سینه ى مجروح زهرا / نما تعجیل در امر قیامش</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(عید شما مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">خداوندا </span></a>رسان از ما سلامش / به گوش ما رسان یارب کلامش</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بسوز سینه ى مجروح زهرا / نما تعجیل در امر قیامش . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(عید شما مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">جلوه گل عندلیبان را <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">غزلخوان </span></a>می کند / نام مهدی صد هزاران درد درمان میکند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار / من گلی دارم که عالم را گلستان میکند&nbsp; . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عید <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">منتظران </span></a>مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">تو را گر طول <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">غیبت </span></a>کرده محزون /&nbsp; شدم از انتظارت من جگر خون</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بود صبر تو از صبر الهی /&nbsp; چه سازم من به این قلب بر از خون . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم / به هوای دیدن تو ز هوا رهیده باشم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">همه عمر من به یاد تو <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">گذشته </span></a>نازنینا / نکند که من بمیرم و تو را ندیده باشم . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">(به امید ظهورش ، میلاد آقا مبارک)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اگر مهدی زهرا باز گردد / جهان آیینه اعجاز گردد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سرم را پیش پایش می <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">گذارم </span></a>/ که با خاک رهش دمساز گردد . . .</p></div> <div class="postdesc"> <a href="http://entezar-92.blogfa.com/post/11">+</a> نوشته شده در &nbsp;چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392ساعت&nbsp;17:26&nbsp; توسط&nbsp;شفیق &amp; عباس&nbsp; |&nbsp; <span dir="rtl"> <a>نظر بدهید </a> </span> </div> <hr align="center" color="#C0C0C0" size="1" width="70%"> <a name="10"></a> <div class="posttitle"><a href="http://entezar-92.blogfa.com/post/10">اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲</a></div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.sms30ti.ir/post/1060"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲</font></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بیا که لحظه لحظه ام انتظار می شود<br>دلم برای دیدنت بی قرار می شود<br>تمام هستی ام شده اسیر عشق پاک تو<br>بی تو هر لحظه دلم جریحه دار می شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بوی عطر یاس دارد جمعه ها / وعده دیدار دارد جمعه ها<br>جمعه ها بر عاشقان ایینه است / وعده گاه عاشقان ادینه است<br>جمعه ها دل یاد دلبر می کند / نغمه یا بن الحسن سر می کند</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">کاش نامت باران بود!<br>آنوقت ..<br>تمام مردم شهر هم<br>برای آمدنت دعا می کردند…!</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دل را زکمنـد تن رهـاندیم بیـا<br>در مروه ترا به شوق خواندیم بیا<br>تو غنچه نرگسی و ما، در ره تو<br>تا کعبـه گــل لاله فشـاندیم بیا</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------- </font><a href="http://www.sms30ti.ir/"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="3"> -----------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دلم ز هجر تو در اضطراب می‌افتد<br>بسان زلف تو در پیچ و تاب می‌افتد<br>شبی که بی‌توام، ای ماه انجمن آرا<br>دلم ز هجر تو از صبر و تاب می‌افتد…<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس جدید نیمه شعبان ۹۲<br><br>خوشا آنان که گل رویت بدیدند<br>ز تو چون خُلق نیکویت خریدند<br>خوشا آنـان که تا سر منزل عشق<br>برهنـه پــای تـا کـویت دویدند<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">کـم کم دلـم از این و از آن سیر می‏شود<br>با چشـم مهربان تـو تسخیر می‏شود<br>این خواب‏ها که همسفر هر شب من است<br>یک روز مو به مو همه تعبیر می‏شود<br>فرصت گذشت وقت زیادی نمانده است<br>تعجیل کن عزیز دلم دیر می‏شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">جمله های زیبا جدید نیمه شعبان ۹۲<br>شب‏های بی ‏تو، پلک غزل بسته می‏شود<br>از لحظه‏ های بی‏ تو دلم خسته می‏شود<br>بـاور نمـی‏کند، دل مغـرور و ســاکتم یا مهدی<br>هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‏شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مــــــــــــهـدیـــــــا<br>کعبــــــــــــــه شـــد از تــــــــــابِ تــــو بـــــــی تــــــــــاب<br>بــتــــــــــــــــــــــــــــاب !</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">متن های جدید نیمه شعبان ۹۲</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">ساده و پر معنی:<br>شاید این جمعه بیاید، شاید…</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بر ۷سین سفره قلبم نوشته اند : این سفره با سلام تو تکمیل می شود.<br>الغوث والامان یا صاحب الزمان</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.sms30ti.ir/post/1060"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲</font></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را / بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را<br>تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست / بیابان تا بیابان جسته ام ردّ نشانت را</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد<br>بغضی ترک نخورد و گلویی صدا نکرد<br>انگار ما بدون حضور تو راحتیم<br>وقتی کسی برا ظهورت دعا نکرد<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">دارد زمان آمدنت دیر میشود<br>دارد جوان سینه زنت پیر میشود<br>تاثیر گریه های غریبانه شماست<br>دنیا غروب جمعه چه دلگیر میشود<br><br>جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">دلها همه منتظر برای فرج است<br>درنای بنفشه ها نوای فرج است<br>ذکری که حجاب غیب از او میگیرد<br>ای عاشق منتظر دعای فرج است<br>….اللهم عجل فرجهم….<br><br></font><font face="times new roman, times, serif"><font size="3"><font color="#0000ff">بهترین جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲<br></font><br></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش<br>زده ام فالی و فریاد رسی می آید . . .<br>الهم عجل اولیک الفرج</font></p> <br> text/html 2013-06-13T12:19:50+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲ http://yazahra14.mihanblog.com/post/268 <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.sms30ti.ir/post/1060"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲</font></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بیا که لحظه لحظه ام انتظار می شود<br>دلم برای دیدنت بی قرار می شود<br>تمام هستی ام شده اسیر عشق پاک تو<br>بی تو هر لحظه دلم جریحه دار می شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بوی عطر یاس دارد جمعه ها / وعده دیدار دارد جمعه ها<br>جمعه ها بر عاشقان ایینه است / وعده گاه عاشقان ادینه است<br>جمعه ها دل یاد دلبر می کند / نغمه یا بن الحسن سر می کند</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">کاش نامت باران بود!<br>آنوقت ..<br>تمام مردم شهر هم<br>برای آمدنت دعا می کردند…!</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دل را زکمنـد تن رهـاندیم بیـا<br>در مروه ترا به شوق خواندیم بیا<br>تو غنچه نرگسی و ما، در ره تو<br>تا کعبـه گــل لاله فشـاندیم بیا</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------- </font><a href="http://www.sms30ti.ir/"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس</font></a><font face="times new roman, times, serif" size="3"> -----------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دلم ز هجر تو در اضطراب می‌افتد<br>بسان زلف تو در پیچ و تاب می‌افتد<br>شبی که بی‌توام، ای ماه انجمن آرا<br>دلم ز هجر تو از صبر و تاب می‌افتد…<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس جدید نیمه شعبان ۹۲<br><br>خوشا آنان که گل رویت بدیدند<br>ز تو چون خُلق نیکویت خریدند<br>خوشا آنـان که تا سر منزل عشق<br>برهنـه پــای تـا کـویت دویدند<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">کـم کم دلـم از این و از آن سیر می‏شود<br>با چشـم مهربان تـو تسخیر می‏شود<br>این خواب‏ها که همسفر هر شب من است<br>یک روز مو به مو همه تعبیر می‏شود<br>فرصت گذشت وقت زیادی نمانده است<br>تعجیل کن عزیز دلم دیر می‏شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">جمله های زیبا جدید نیمه شعبان ۹۲<br>شب‏های بی ‏تو، پلک غزل بسته می‏شود<br>از لحظه‏ های بی‏ تو دلم خسته می‏شود<br>بـاور نمـی‏کند، دل مغـرور و ســاکتم یا مهدی<br>هر لحظه بیشتر به تو وابسته می‏شود</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">مــــــــــــهـدیـــــــا<br>کعبــــــــــــــه شـــد از تــــــــــابِ تــــو بـــــــی تــــــــــاب<br>بــتــــــــــــــــــــــــــــاب !</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">متن های جدید نیمه شعبان ۹۲</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">ساده و پر معنی:<br>شاید این جمعه بیاید، شاید…</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">بر ۷سین سفره قلبم نوشته اند : این سفره با سلام تو تکمیل می شود.<br>الغوث والامان یا صاحب الزمان</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.sms30ti.ir/post/1060"><font face="times new roman, times, serif" size="3">اس ام اس جدید نیمه شعبان ۹۲</font></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">به دنبال تو می گردم نمی یابم نشانت را / بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را<br>تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست / بیابان تا بیابان جسته ام ردّ نشانت را</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">دیشب کسی برای تو سجاده وا نکرد<br>بغضی ترک نخورد و گلویی صدا نکرد<br>انگار ما بدون حضور تو راحتیم<br>وقتی کسی برا ظهورت دعا نکرد<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">دارد زمان آمدنت دیر میشود<br>دارد جوان سینه زنت پیر میشود<br>تاثیر گریه های غریبانه شماست<br>دنیا غروب جمعه چه دلگیر میشود<br><br>جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲<br><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">دلها همه منتظر برای فرج است<br>درنای بنفشه ها نوای فرج است<br>ذکری که حجاب غیب از او میگیرد<br>ای عاشق منتظر دعای فرج است<br>….اللهم عجل فرجهم….<br><br></font><font face="times new roman, times, serif"><font size="3"><font color="#0000ff">بهترین جمله های جدید نیمه شعبان ۹۲<br></font><br></font></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><font face="times new roman, times, serif" size="3">------------------------------------------------------</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><br><font face="times new roman, times, serif" size="3">از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش<br>زده ام فالی و فریاد رسی می آید . . .<br>الهم عجل اولیک الفرج</font></p> text/html 2013-06-13T12:17:25+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم اس ام اس ولادت امام حسین (ع) و ولادت حضرت اباالفضل العباس (ع ) و امام سجاد (ع) http://yazahra14.mihanblog.com/post/267 <div class="postbody"><p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.radsms.com/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5058" title="اس ام اس ولادت امام حسین ، اس ام اس ولادت امام سجاد، اس ام اس ولادت حضرت ابوالفضل العباس" alt="" src="http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2010/07/3emam-300x218.jpg" height="263" width="361"></a></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت سه نور ولایت بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ماه میلاد سه پرچم دار عشق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">دلبر و دلداده و دلدار عشق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ماه میلاد سه ماه عالمین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سید <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">سجاد </span></a>و عباس و حسین(ع)</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سه نور آمد به عالم پر ز احساس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">معطر </span></a>هر سه از عطر گل یاس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سه نور تابناک آسمانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حسین بن علی ، سجاد و عباس</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">دامن <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">علقمه </span></a>را عطر گل یاس یکی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">قمر بنی هاشمیان در همه ناس یکی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نام زیبای اباصالح و عباس یکی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">شعبان </span></a>شد و پیک عشق از راه آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عطر نفس بقیه الله آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">با جلوه سجاد و ابوالفضل و حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد گل رسول و زهرا و <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">علی </span></a>است / زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ما را دگر از روز جزا بیمی نیست / چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید / عطر فردوس هم آغوش صبا می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نوگل مصطفوی ، زینت باغ <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">علوی </span></a>/ مظهر پنج تن آل عبـــــــــــــا می آید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>ولادت امام حسین (ع)</strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای دلنواز قاری قرآن خوش آمدی / در بیت وحی با لب خندان خوش آمدی</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ای <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">العطش</span></a>، ترانه ی قبل از ولادتت / مادر فدات با لب عطشان خوش آمدی . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اشکها بین که از این خنده بدامان دارد / ای سلیل اشرف اولاد آدم السلام</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بهین جشن و سرور <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">شیعیان </span></a>است / دیگر زنخل رسالت پدید شد ثمری</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سرور معنوی بر پاست هر جا / سلام ای صفای دل عاشقان . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>ولادت حضرت عباس (ع)</strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مـیـلاد مسعـود اباالفضل جوان است / هـنگام شـادی و سرور شیـعـیـانــسـت</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">از دامـن ام البنین <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">ماهی </span></a>عیان است / کز روی وی شرمنده مـاه آسـمـانست . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"> </p><p style="TEXT-ALIGN: center">شب به کاخ مرتضى ماهى پدیدار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ماهى که پیش نور وى خورشید و مه تار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ماهى که بر حسن صدها خریدار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اى <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">طالب </span></a>دیدار مه هنگام دیدار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">فلاکیانش سر به سر حیران رخسار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اکو نور بخش عالم و، هم نور الاءنوار آمده</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چه عباس آنکه در حشمت امیر راستین آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چه عباس آنکه از همّت پناه مسلمین آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چه عباس آنکه از اصل و نسب از دوره هاشم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چو جان <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">مرتضى </span></a>و حُسن خیرالمرسلین آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>ولادت امام سجاد علیه السلام</strong></p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سلام اى چارمین نور الهى</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">کلیم وادى طور الهى</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">تو آن شاهى که در بزم مناجات</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خدا مى‏ کرد با نامت مباهات</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">تو را <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">سجاده </span></a>داران مى‏شناسند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">تو را سجده گزاران مى‏شناسند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">جشن میلاد امام چارمین آمد پدید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">روز وجد مؤمنات و مؤمنین آمد پدید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">درّة التّاج فضیلت جوهر علم لدن</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حضرت سجّاد زین <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">العابدین </span></a>آمد پدید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چو <a href="http://radsms.com/"><span style="COLOR: #333333">خورشید </span></a>جمالش مشرق از برج کمال آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خدا را شد جلوه گر بر خلق اشراق جمال آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شد از برج عبودیت عیان شمس ربوبیّت</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">تجلّى جمال آن جا تجلّى جلال آمد</p></div> text/html 2013-06-13T12:16:39+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم اس ام اس ولادت امام حسین (ع) http://yazahra14.mihanblog.com/post/266 <div class="postbody"><p style="TEXT-ALIGN: center">صفا گرفته دلم از صفای ثارالله</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نوای مرغ دلم در نوای ثارلله</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">زصبح روز ولادت نه صبح روز ازل</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">پریده مرغ دلم در هوای ثارالله</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">فاطمه آورده فرزندی که در قدر و جلال</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">هم محمد هم امیرالمؤمنین هم مجتباست</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چشم ثاراللهیان روشن به میلاد حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">کام حزب اللهیان شیرین که این عید خداست</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت امام حسین (ع) بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">روز میلاد امام حسین(ع)، مجالی است برای پاسداری نام پاسدار</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">این دلیرمردان روزگار و اسوه های ایثار</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سلام بر شما، مالک اشترها و ابوذرهای زمان که مصداق حرّیت اباعبدالله اید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">روز پاسدار مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;میلاد حسین و سوم شعبان است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">خورشید ولایت از افق تابان است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اى کشور جمهورى اسلام،حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">داماد عزیز ملت ایران است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد حسین شادى دلها شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امید دل پیامبران پیدا شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اینک بسویش برو که فردا دیر است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">کز آمدنش در شفاعت وا شد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد حسین نوگل زهراشده امشب</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گیتى ز رخش طور تجلا شده امشب</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ده مژده ى جانبخش بعالم ز قدومش</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">زیرا که در رحمت حق واشده امشب . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد امام حسین (ع) مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امروز که بلبلان ترنم کردند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">با یکدیگر از عشق تکلّم کردند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چون غنچه و گل على و زهرا از شوق</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بر روى حسین خود، تبسم کردند</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سومین روز ز شعبان چون برآمد خورشید / سومین شمس ولایت ز افق چهره گشود</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;&nbsp;&nbsp; روز میلاد همایون حسین ابن علی است / باد بر خلق جهان مقدم پاکش مسعود . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت با سعادت امام حسین (ع) بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شعبان و شد و پیک عشق از راه آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عطر نفس بقیة الله آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">با جلوه سجاد، ابوالفضل و حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">یک ماه و سه خورشید در این ماه آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حلول ماه شعبان و فرخنده ایام اعیاد شعبانیه مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شاهی به دوصد عزت و اجلال آید / با شوکت و فر و جاه و اقبال آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">امروز حسین آید و فردا عباس / خورشید ز پیش و مه ز دنبال آید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حضرت حسین بن علی علیه السلام</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مبارک و خجسته باد . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حسین سلطان عشق،عباس ساقی عشق،زینب شاهد عشق و سجاد راوی عشق.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">کاروان عشق در راه است و خود “عشق”نیمه شعبان خواهد آمد…</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">اعیاد شعبانیه مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">برخیز که نور ازلی می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بر عالم ایجاد ، ولی می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مجموعه حُسن و عشق و ایثار و کرم</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">یعنی که حسین بن علی می ‏آید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت امام حسین(ع) بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد گل رسول و زهرا و علی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ما را دگر از روز جزا بیمی نیست</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد خط سرخ عشق، سومین پرچم دار قله امامت و دیانت</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">آقا اباعبدالله الحسین مبارک باد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مژده ای دل که دگر سوم شعبان آمد / پیک شادی ز بر حضرت جانان آمد</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مژده ای دل که برای دل غمدیده ما / هدهد خوش خبر از نزد سلیمان آمد . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت امام حسین (ع) بر شما مبارک</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">مژده ای دل خدای عشق رسید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شاهدان را لقای عشق رسید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">جان به پایش کنید قربانی</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عاشقان خونبهای عشق رسید . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">حسین(ع)، یعنی تشنه ترین دریایی که ارادت دل های زخمی را</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">به ساحل عافیت می رساند.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شکفتن جوانه حسین(ع) در بوستان ایمان مبارک باد . . .</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید / عطر فردوس هم آغوش صبا می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نوگل مصطفوی، زینت باغ علوی / مظهر پنج تن آل عبا می آید</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">نام تو را دواى درد است حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بى یاد تو بین که چهره زرد است حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">عشق تو مرا ز خویش بیگانه نمود</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">بى عشق تو بین که سینه سرد است حسین</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ز گلزار نبی&nbsp; و بوستان حیدر و زهرا</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گلی بشگفت با بوی خوش و با چهره ی زیبا</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">شنیدستی که با یک گل نمی گردد بهار؟ اما</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">گلستان گشته از این گل، همه دنیا و ما فیها</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام تهنیت باد.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">میلاد حسین(ع)، آهنگ بلوغ ملکوت است برای آوازهای جشن اهل آسمان</p> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</p></div> text/html 2013-03-16T13:07:05+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم دانلود سخنرانی استاد رائفی پور بررسی آسیب های ماهواره دلیجان اسفند ۹۱ http://yazahra14.mihanblog.com/post/265 <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-31590" title="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور بررسی آسیب های ماهواره دلیجان اسفند 91" alt="دانلود سخنرانی استاد رائفی پور بررسی آسیب های ماهواره دلیجان اسفند 91" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2013/03/Raefi-poor-Mahvare-Delijan.jpg?f43d6f" width=450 height=225></SPAN></H2> <H2 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)">دانلود سخنرانی جدید استاد رائفی پور</SPAN></H2> <H3 style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)">با موضوع: بررسی آسیب های ماهواره</SPAN></H3> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="COLOR: rgb(0,128,0)"><STRONG>دلیجان – ۱۹ اسفند ۹۱</STRONG></SPAN></P> <P></P> <P>امروز کلیپ صوتی سخنرانی جدید استاد <A title="رائفی پور" href="http://www.yasdl.com/?p=31588" target=_blank><STRONG><FONT color=#393939>رائفی پور</FONT></STRONG></A> دردلیجان که در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۱ برگزار شده رو آماده دانلود کردم.</P> <P>موضوع این سخنرانی بررسی آسیب های ماهواره می باشد. توصیه می کنم این سخنرانی زیبا استاد رائفی پور را از دست ندهید. شما هم اکنون می توانید سخنرانی جدید استاد <A title="رائفی پور" href="http://www.yasdl.com/tag/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1" target=_blank><FONT color=#393939>رائفی پور</FONT></A> را از سایت&nbsp;مادر بی حرم&nbsp;دریافت نمایید.</P> <P></P> <P></P> <P><SPAN id=more-31588></SPAN></P> <P>&nbsp;فرمت : <STRONG>MP3</STRONG> – عالی<STRONG><BR></STRONG></P> <P>&nbsp;حجم : ۵۷ مگا بایت</P> <P><A title="یاس دانلود" href="http://www.yasdl.com/" target=_blank></A>&nbsp;دانلود : <STRONG><A href="http://dl.yasdl.com/Media2013/Raefipoor-Asibhaye-Mahvare--19.12.91-Delijan_[YasDL.com].rar" target=_blank><FONT color=#393939>رائفی پور صوتی</FONT></A></STRONG></P> <P><FONT color=#393939></FONT>&nbsp;رمز : <A title=www.yasdl.com href="http://www.yasdl.com/" target=_blank><STRONG><FONT color=#393939>www.yasdl.com</FONT></STRONG></A></P> <P><FONT color=#393939></FONT>&nbsp;منبع : <STRONG><A title="یاس دانلود" href="http://www.yasdl.com/" target=_blank><FONT color=#393939>یاس دانلود</FONT></A></STRONG></P> text/html 2013-03-16T12:21:13+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم زیر باران..... http://yazahra14.mihanblog.com/post/264 <P style="TEXT-ALIGN: center" align=right><IMG style="WIDTH: 499px; HEIGHT: 576px" border=0 alt="" src="http://heiateaasheghan.loxblog.com/upload/heiateaasheghan/image/yafateme.jpg" width=836 height=749></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR><FONT size=4><B><BR>زیر باران، دوشنبه بعد از ظهر<BR>اتفاقی مقابلم رخ داد:<BR>وسط کوچه ناگهان دیدم<BR>زنِ همسایه بر زمین افتاد </B></FONT><BR><BR><FONT size=4><B>سیب‌ها روی خاک غلتیدند<BR>چادرش در میان گرد و غبار<BR>قبلاً این صحنه را... نمی‌دانم<BR>در من انگار می‌شود تکرار</B></FONT><BR><FONT size=4><B>آه سردی کشید، حس کردم<BR>کوچه آتش گرفت از این آه<BR>و سراسیمه گریه در گریه<BR>پسر کوچکش رسید از راه</B></FONT><BR><FONT size=4><B>گفت: آرام باش، چیزی نیست<BR>به گمانم فقط کمی کمرم...<BR>دست من را بگیر، گریه نکن<BR>مرد گریه نمی‌کند پسرم</B></FONT><BR><FONT size=4><B>چادرش را تکاند با سختی <BR>یاعلی گفت و از زمین پا شد<BR>پیش چشمان بی‌تفاوتِ ما<BR>ناله‌هایش فقط تماشا شد</B></FONT><BR><FONT size=4><B>صبحِ فردا به مادرم گفتم:<BR>گوش کن، این صدای روضة کیست<BR>طرف کوچه رفتم و دیدم <BR>در ودیوار خانه‌ای مشکی‌ست<BR>*</B></FONT><BR><FONT size=4><B>با خودم فکر می‌کنم حالا<BR>کوچة ما چقدر تاریک است<BR>گریه، مادر، دوشنبه، در، کوچه<BR>راستی، فاطمیه نزدیک است...</B></FONT></DIV><!-- google_ad_section_end --> text/html 2013-03-15T18:28:59+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم تصویر-کوچه بنی هاشم... http://yazahra14.mihanblog.com/post/263 <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: arial"><FONT size=4>ای وای...<BR><BR>چقدر باریک...<BR><BR></FONT></SPAN><BR><BR><IMG style="WIDTH: 438px; HEIGHT: 427px" border=0 alt="" src="http://shiaplus.com/file/pic/photo/2013/03/707708b531d6b95c8868c8b93540cae6_1024.jpg" width=665 height=429><BR><BR><BR><BR><BR><BR><IMG border=0 alt="" src="http://www.bibaknews.com/files/fa/news/1391/1/19/17594_698.jpg"><!-- google_ad_section_end --></STRONG>&nbsp; text/html 2013-03-15T13:12:57+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم چه عیدی؟؟؟؟چه کشکی؟؟؟؟ http://yazahra14.mihanblog.com/post/262 <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ســوگند بـه آیـــه هـای قــرآن مــجید...<BR>سوگند به اشک چشم زهرای شهید...<BR>ما ،‌ در غـــم فاطمه سیه می پوشیم...<BR>گــــــور پــدر عــید و این سـال جــدید...<!-- google_ad_section_end --> </FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2>واقعا متاسفم برای اونایی که&nbsp;به فکر خوش گذروندن هستن.......</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2>اخه دلتون میاد:</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000 size=2>امام زمان زار بزنه تو بخندی........</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>&nbsp;پهلوی زهرا بشکنه تو بخندی...........</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>مسمار خونی بشه تو بخندی...........</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>دست علی بسته شه تو بخندی.......</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>عمر بخنده و تو بخندی.................</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>در بشکنه وتو بخندی...................</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>صورت زهرا&nbsp;نیلی بشه و تو بخندی...</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>مادر شبونه خاک بشه تو بخندی.....</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>قامت بی بی خم بشه و تو بخندی.....</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>اخه رفیق من به چه قیمتی میخوای بخندی</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>به قیمته....</FONT></P> <P align=right><FONT color=#ff0000>یکم فکر کن.......</FONT></P> <P align=center><FONT color=#ff0000 size=4>ما عید امسال هفت سین و اجیل وخنده و روبوسی نداریم ودر عزای زهرا سیاه میپوشیم</FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-03-14T16:52:58+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم ایه کوثر http://yazahra14.mihanblog.com/post/261 <FONT size=4><FONT color=#0000cd><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">دوباره شب شد و سر درد دارد </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">بمیرم باز مادر درد دارد</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">نباید دست زد بر عضوهایش</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">که آیه آیه کوثر درد دارد</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">شبی آهی کشید و زیر لب گفت</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">خدایا مرگ کمتر درد دارد</SPAN></FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">من از گودی چشمانش گرفتم</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">که زخم دیده ی تر درد دارد</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">حسن تب دارد و در خواب گوید</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">نزن سیلی ستمگر درد دارد</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">پریشان باش ای گیسو چو بختم</SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">که دیگر دست مادر درد دارد </SPAN></FONT></FONT><BR><FONT color=#0000cd><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black"><BR><BR></SPAN></FONT></FONT><FONT color=#ff0000><FONT size=4><SPAN style="FONT-FAMILY: arial black">محسن عرب خالقی </SPAN></FONT></FONT> text/html 2013-03-14T16:52:25+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم یازهرا http://yazahra14.mihanblog.com/post/260 <STRONG><FONT size=2>بی شک استثناست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست<BR><BR>آبروی ماست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></STRONG><BR><B><FONT size=2><BR><BR>گفت حق با کیست؟ مجنون گفت: حق با لیلی است<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>پس همان لیلاست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>مصطفی امّ ابیها خوانده او را و لذا<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>مادر باباست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>حیدر و احمد کجا بودن لولا فاطمه <BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>بانی دنیاست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>و به کوری دو چشم اهل سنت تا ابد<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>پرچمش بالاست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>نام زهرا بردمُ شیرین شد آب شور بحر<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>مِن عسل اهلاست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>راضیه مرضیه نفس مطمئنه طاهره<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>جامع اَسماست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست</FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><BR>سینه و مسمار در را نانجیبان دوختند<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=2>روضه اش عظماست زهرا جای هیچ اِن قلت نیست </FONT></B><BR><B><FONT size=2><BR><FONT color=#ff0000><BR>محمد مهدی پورپاک</FONT><BR></FONT></B> text/html 2013-03-14T16:51:43+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم ستاره ای که رفت... http://yazahra14.mihanblog.com/post/259 <STRONG><FONT color=#008000 size=3>آن شب میان هاله ای از ابر و دود رفت<BR><BR>روشن ترین ستاره‌ی صبح وجود رفت</FONT></STRONG><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>آن شب صدای گریه‌ی باران بلند بود</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>دریا به روی شانه‌ی زخمی رود رفت</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>روشن تر از زلالی نور آمد و چه حیف</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>با چند یادگاری سرخ و کبود رفت</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>بال و پری برای پرستو نمانده بود</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>آخر چگونه نیمه‌ی شب پر گشود رفت</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>آتش زده به جان علی با وصیتش</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>غمگین ترین چکامه‌ی خود را سرود رفت</FONT></B></FONT><BR><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>رحمی به قبر خاکی او هم نمی کنند</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>این شد که مخفیانه و بی یادبود رفت<BR></FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>مولا خوشی ندیده ز دنیای بعد او</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>می گفت بعد فاطمه ام هر چه بود رفت</FONT></B></FONT><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>شب ها کنار تربت او یاس کوچکش</FONT></B></FONT><BR><BR><FONT color=#008000><B><FONT size=3>زانو بغل گرفته که مادر چه زود رفت</FONT></B></FONT><BR><BR><FONT color=#ff0000><B><FONT size=3><BR>یوسف رحیمی </FONT></B></FONT> text/html 2013-03-14T16:51:18+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم روزی مادر http://yazahra14.mihanblog.com/post/258 <STRONG><FONT size=3>و روزی نوبت باغ فدک بود...<BR><BR>به روی زخم ها دیدم نمک بود</FONT></STRONG><BR><B><FONT size=3>تمام باغ را تقسیم کردند</FONT></B><BR><B><FONT size=3>ولی سهمیه ی زهرا کتک بود<BR></FONT></B><BR><B><FONT size=3>×××</FONT></B><BR><B><FONT size=3>غم های حنینی اش مرا آتش زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>چشمان حسینی اش مرا آتش زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>آن لحظه که بین در و دیوار شکست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>یا فضه خُذینی اش مرا آتش زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>آن خط که خدا نوشت را سوزانید</FONT></B><BR><B><FONT size=3>زیبایی سرنوشت را سوزانید</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شیطان به تقاص رانده گشتن از عرش</FONT></B><BR><B><FONT size=3>امروز در بهشت را سوزانید</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>در غربت کوچه نعره ی مست مزن</FONT></B><BR><B><FONT size=3>سیلی به ستاره ی من ای پست مزن</FONT></B><BR><B><FONT size=3>برگرد به خانه، نا مسلمان! برگرد!</FONT></B><BR><B><FONT size=3>قرآن خداست، بی وضو دست مزن</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>دوزخ نفسی بر تنتان خواهد زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>زقّوم به مِن مِن مِن تان خواهد زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>هر چند مرا غلاف شمشیر زدید</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شمشیر علی گردنتان خواهد زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>آتش - نفسی، دمی زبانه زد و رفت</FONT></B><BR><B><FONT size=3>چرخید، مرا به تازیانه زد و رفت</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شیطان چموش را نبستید به بند</FONT></B><BR><B><FONT size=3>آمد لگدی به درب خانه زد و رفت </FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>قرآن محمدی و قاموس علی ست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>این آیه ی روشنای فانوس علی ست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>بیم است که غیرت خدا شعله کشد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شلاق بینداز که ناموس علی ست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>آن پاک تر از فرشته ها را می زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>آئینه عصمت و حیا را می زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شیطان به تقاص لعن و طعنی ازلی</FONT></B><BR><B><FONT size=3>آن روز حبیبه ی خدا را می زد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>آن روز، دل ستاره ی عرش، شکست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>هنگام اذان مناره ی عرش، شکست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>دستان سیاهی از جهنم آمد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>سیلی زد و گوشواره ی عرش، شکست</FONT></B><BR><B><FONT size=3>××× </FONT></B><BR><B><FONT size=3>این جان ولی بود که از پا افتاد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>شرم ازلی بود که از پا افتاد</FONT></B><BR><B><FONT size=3>مردان مدینه ای! بمیرید از شرم</FONT></B><BR><B><FONT size=3>ناموس علی بود که از پا افتاد </FONT></B><BR><B><FONT size=3><BR></FONT></B><FONT color=#ff0000><B><FONT size=3>ایوب پرند آور</FONT></B></FONT><BR> text/html 2013-03-14T16:50:44+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم مادر........ http://yazahra14.mihanblog.com/post/257 <FONT color=#008000 size=3>مردم شهر چه ها بر جگرت آوردند <BR><BR>شعله بر سوختن بال و پرت آوردند</FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>دست سمت رخ همچون قمرت آوردند </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>گل یاسم چه بلایی به سرت آوردند</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>خواب بودی ورم پلک ترت را دیدم </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>رفتی از هوش کنارم، به خودم لرزیدم</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>بعد از آن روز که من سوختنت را دیدم </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>مُردم و زنده شدم زخم تنت را دیدم</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>باورم نیست بمانی کفنت را دیدم </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>غیرت کوچه و اشک حسنت را دیدم</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>چند وقتیست که خوابش پر کابوس شده </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>غیرت کودکمان زخمی ناموس شده</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>وای اگر بال و پرت میل به پرواز کند </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>زخم سر بسته ی پهلوت دهن باز کند</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>از تب نیمه شب تو سخن آغاز کند </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>باید امروز نگاهت کمی اعجاز کند</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>ورنه از خس خس راه نفست می میرم </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>آه، از شهر مدینه چقدر دلگیرم</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>اشک چشمان ترت کاش امانت می داد </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>سوزش بال و پرت کاش امانت می داد</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>دنده ی دردسرت کاش امانت می داد </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>شب و درد کمرت کاش امانت می داد </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>نقشی از صورت خورشید در این شام بکش </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>بسترت سرخ شده پس نفس آرام بکش</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>بشکند دست بزرگی که به رویت بد زد </FONT></FONT><BR><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>از لج من به روی بازوی تو آمد زد</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>خواست تا دست بیافتد چقدر بی حد زد </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>دشمنت زخم پیاپی به دلم خواهد زد</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>با زمین خوردن تو سینه ی من تیر کشید </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>دست من را نفس خسته به زنجیر کشید</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>در نگاه تو غم سوختنی معلوم است </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>غمت از دوختن پیرهنی معلوم است</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>در سراشیبی گودال تنی معلوم است </FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>کشتۀ بی سر و پاره بدنی معلوم است</FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>تکه های بدنش سهمیه هر نیزه است <BR></FONT></FONT><BR><FONT color=#008000><FONT size=3>زیر و رو کردن او زیر سر سر نیزه است</FONT></FONT><BR><BR> text/html 2013-03-14T16:50:17+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم یازهرا....... http://yazahra14.mihanblog.com/post/256 <STRONG><FONT size=3>اگر زردم، اگر خشکم، درخت رو به پاییزم<BR><BR>تمام برگ هایم را به پاهای تو می ریزم</FONT></STRONG><BR><B><FONT size=3><BR>چه جذاب است دریای پر امواج نگاه تو</FONT></B><BR><BR><B><FONT size=3>بیا بنشین کنار من که از شوق تو برخیزم</FONT></B><BR><B><FONT size=3><BR>تو آن تنهاترین هستی، تو آن خانه نشین هستی</FONT></B><BR><BR><B><FONT size=3>من آن تنها زنی هستم که از عشق تو لبریزم</FONT></B><BR><B><FONT size=3><BR>الا ای دست بسته، دست هایم را نمی گیری؟</FONT></B><BR><BR><B><FONT size=3>که شاید این دم آخر به دامانت بیاویزم</FONT></B><BR><B><FONT size=3><BR>الهی بشکند دستی که باعث شد در این شب ها</FONT></B><BR><BR><B><FONT size=3>از این که مقنعه از چهره بردارم، بپرهیزم</FONT></B><BR><B><FONT size=3><BR>غریبی، خوب می دانم ولی کمتر بیا خانه</FONT></B><BR><BR><B><FONT size=3>خجالت می کشم وقتی به پایت بر نمی خیزم</FONT></B><BR><FONT color=#ff0000><B><FONT size=3><BR></FONT></B></FONT> text/html 2013-03-14T16:44:58+01:00 yazahra14.mihanblog.com گروه ثامن الحجج مادر بی حرم پیامک مذهبی برای نوروز 92 http://yazahra14.mihanblog.com/post/255 <FONT size=7 face="Arial Black">رنــگ ســآلِ امســآل ،<BR>گـویی نیـلـی اســت ،<BR>همـرنــگ ِ چهــره مــآدر...<BR>.<BR>.<BR>.<BR>و عطــرِ سآلِ امســآل،<BR>عطــر ِ یــآسِ پـــرپــر....</FONT><BR><BR>بقیه در ادامه مطلب.........